Co powinniście wiedzieć o podatku od nieruchomości?

Co powinniście wiedzieć o podatku od nieruchomości?

Posiadacie własne mieszkanie lub planujecie jego zakup? Pamiętajcie, że jesteście zobligowani do zapłaty podatku od nieruchomości. Przeczytajcie, kto i w jaki sposób określa wysokość zobowiązania, ile ono wynosi, a także, kiedy upływa termin płatności.

Ile trzeba zapłacić?

W naszym kraju podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, egzekwowanym przez samorządy gminne, które same ustalają jego wysokość. Stawki podatku nie mogą jednak przekraczać górnych granic, określanych każdego roku przez Ministra Finansów.

Podatek od nieruchomości i jego wysokość

Od 2016 roku maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 0,75 zł za 1 powierzchni użytkowej. Ta sama stawka tyczy się miejsca garażowego, przynależącego do lokalu mieszkalnego. A co z garażem wolnostojącym? Może okazać się, że zapłacicie od niego większy podatek niż od całego mieszkania, gdyż takie garaże uznawane są za odrębną własność lokalową i obowiązuje dla nich inna stawka, wynosząca maksymalnie 7,62 zł za 1 .

Stawka podatku od nieruchomości

Pamiętajcie, że nie ma potrzeby samodzielnego wyliczania podatku, gdyż gmina każdego roku wysyła właścicielowi decyzję o jego wysokości.

Gdzie i kiedy złożyć formularz?

Wszystkich formalności należy dopełnić w urzędzie gminy bądź miasta, w którym znajduje się Wasze mieszkanie. Na złożenie druku informacji o nieruchomości macie 14 dni, licząc od dnia zakupu mieszkania. W przypadku współwłasności wystarczy, gdy formularz złoży jeden z właścicieli. Może to zrobić osobiście, drogą pocztową bądź przez internet (jeśli na stronie danej gminy została umieszczona taka informacja).

Stawka, termin i wysokość podatku za nieruchomość

Następnie należy oczekiwać na decyzję odnośnie wysokości naliczonego podatku. W sytuacji, gdy roczny podatek od nieruchomości będzie niższy niż 6,20 zł, takiej decyzji nie otrzymacie, a tym samym zostaniecie zwolnieni z opłat.

Jeżeli w następnych latach w dalszym ciągu jesteście posiadaczami tego samego mieszkania, nie składacie już takiego druku. Pamiętajcie jednak, że jesteście zobowiązani zawiadomić urząd o każdej zmianie, mającej wpływ na wysokość podatku.

Kiedy upływa termin płatności?

Płatności za podatek od nieruchomości dokonuje się w czterech ratach, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada każdego roku. W sytuacji, gdy otrzymacie decyzję po upływie terminu płatności, macie 14 dni na uregulowanie należności. Za podatek od nieruchomości można zapłacić przelewem na konto gminy, w kasie urzędu lub u inkasenta, a więc osoby wyznaczonej przez gminę. Pamiętajcie, że jeśli podatek za dany rok wyniesie mniej niż 100 zł, należy całą kwotę uregulować w terminie płatności pierwszej raty.

Kiedy termin podatku od nieruchomości?

Chcecie dowiedzieć się więcej na temat opłat i podatków związanych z zakupem nieruchomości? Przeczytajcie poprzedni wpis  Z jakimi kosztami musicie się liczyć, kupując nowe mieszkanie.

Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam najważniejsze informacje dotyczące podatku od nieruchomości. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam Was do kontaktu na sentoslaw@sento.pl.

Do następnego!